Thursday, 16 April 2015 (6:49 am) / Aqidah, Syariah

Pengertian Takwil dalam Aqidah

Ungkapan Takwil sudah digunakan oleh Quran dan Sunnah. Dalam Quran dan Sunnah, pengertiannya berkisar pada ~ez_euro~~ez_oelig~wujud/kenyataan~ez_euro~�. Bila takwil~ez_hellip~ Selengkapnya →

Masuk Neraka Selama-lamanya Karena Seekor Lalat

Tuesday, 24 March 2015 (9:48 am) / Aqidah, Syariah

Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitabnya yang berjudul Az Zuhud, menuliskan sebuah riwayat yang sampai kepada shahabat Salman Al Farisi. Rasulullah shallallahu ~ez_euro~~ez_tilde~alaihi wa sallam pernah bersabda, ~ez_euro~~ez_oelig~Ada seorang lelaki yang masuk surga gara-gara seekor lalat dan ada pula lelaki lain yang masuk neraka gara-gara lalat.~ez_euro~� Mereka, para sahabat, bertanya,~ez_hellip~ Selengkapnya →

Tiga Golongan Manusia Pada Hari Kiamat

Saturday, 14 March 2015 (12:31 pm) / Aqidah

Allah berfirman dalam Al Waqi~ez_euro~~ez_trade~ah 7, ~ez_circ~Ž~ez_fnof~�~ez_dagger~~ez_rsquo~ت�~ez_hellip~~ez_rsquo~ أŽز~ez_rsquo~~ez_circ~Žاج~ez_lsaquo~ا ثŽ~ez_bdquo~اثŽة~ez_lsaquo~ ~ez_euro~~ez_oelig~Dan kamu menjadi tiga golongan.~ez_euro~� Ibnu Katsir dalam Tafsir Al Quran Al Azhim menyatakan bahwa artinya, pada hari kiamat manusia terbagi menjadi tiga golongan. Sayyid Quthb dalam Fi Zhilal Al Quran menyatakan, ~ez_euro~~ez_oelig~Di sana kita menjumpai manusia dibagi ke dalam 3~ez_hellip~ Selengkapnya →

7 Khurafat yang Menyebar di Masyarakat Indonesia

Wednesday, 4 March 2015 (12:11 pm) / Aqidah, Syariah

Ada sejumlah khurafat yang tersebar di sebagian masyarakat kita bertalian dengan hal-hal ghaib: Orang yang meninggal tragis menjadi arwah hantu gentayangan. Nasib jiwa yang dijadikan tumbal dalam pesugihan akan menjadi budaknya syaithan Gambaran menakutkan "kekuatan" syaithan dengan ragam penyebutannya; kuntilanak, pocong, genderuwo, tuyul, kolor ijo, dan lain-lain. Kendaraan yang mogok~ez_hellip~ Selengkapnya →

Pasrah yang Benar

Tuesday, 3 March 2015 (9:40 pm) / Aqidah

"Ya Allah, saya pasrah ya Allah... Tapi gimana ya, saya kalau terlalu berat begini saya nggak kuat ya Allah..." Kita seringkali mendua. Pasrah, tapi ada tapinya. Tidak total. Maunya hati berpasrah pada ketentuan Allah, namun ada saja celah kita juga berharap dengan bantuan makhluk. Pesimis menghantui. Belum juga dijalani sudah~ez_hellip~ Selengkapnya →

Awas, Tasyabuh Kafir Berkedok Dakwah Islam!

Thursday, 26 February 2015 (10:00 am) / Aqidah, Syariah

Tasyabbuh (penyerupaan) adalah pelakunya melakukan sesuatu yang merupakan ciri khas yang diserupainya. Menyerupai orang-orang kafir artinya, seorang Muslim melakukan sesuatu yang merupakan ciri khas mereka. Seyogianya kita sebagai Muslim diperintahkan untuk menyelisihi jalan orang-orang kafir.... bukan malah mengikuti dan menyerupai tatacara beribadah mereka. Allah shubhana wata~ez_euro~~ez_trade~ala berfirman, ~ez_euro~~ez_oelig~Demikianlah sifat-sifat mereka~ez_hellip~ Selengkapnya →

Sepuluh Pintu Syetan untuk Menyesatkan Manusia

Tuesday, 24 February 2015 (11:02 pm) / Aqidah

Sejak dari dulu, nenek moyang syetan telah berjanji kepada Allah SWT bahwa hingga akhir zaman, syetan akan terus menggoda manusia. Tidak tanggung-tanggung, tujuannya adalah agar para manusia menjadi teman mereka di neraka. Sebuah tujuan yang begitu visioner, bukan hanya di dunia namun hingga akhirta, selamanya. Ada banyak pintu syetan untuk~ez_hellip~ Selengkapnya →

Ternyata Syiah Lebih Hebat dari Rasulullah

Sunday, 22 February 2015 (7:11 pm) / Aqidah

Sebuah kisah sampai kepada saya dari sebuah kota di Jawa. Kisah ini adalah tentang seorang Ahli Bait Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam yang dalam bahasa awam dikenal dengan sebutan 'Habib'. Kita sebut beliau sebagai Habib Fulan, seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang memiliki ghirah keislaman yang tinggi. Suatu kali~ez_hellip~ Selengkapnya →

Nama-nama Pintu Surga

Friday, 6 February 2015 (11:53 am) / Aqidah, Syariah

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ~ez_euro~~ez_tilde~Anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu ~ez_euro~~ez_tilde~Alaihi wa Sallam bersabda: Barangsiapa yang memberi nafkah kepada suami istri fi sabilillah niscaya ia dipanggil dari pintu-pintu surga: ~ez_euro~~ez_oelig~Wahai hamba Allah Subhanahu wa Ta~ez_euro~~ez_trade~ala, ini adalah kebaikan. Barangsiapa yang termasuk ahli shalat, niscaya ia dipanggil dari pintu shalat. Dan barangsiapa yang~ez_hellip~ Selengkapnya →

Inilah Dasar-dasar Aqidah Islam

Tuesday, 3 February 2015 (4:36 pm) / Aqidah, Syariah

Beberapa hal yang (wajib) diucapkan oleh lisan dan diyakini oleh hati dari perkara-perkara yang diwajibkan oleh agama: Termasuk hal yang harus diimani di dalam hati dan diucapkan oleh lisan : Bahwasannya Allah adalah satu-satunya tuhan, tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain-Nya, tidak ada yang menyerupai-Nya, tidak ada yang setara~ez_hellip~ Selengkapnya →

privacy policy