Hormat

“Makbdungdut!” “Kenape?” “Itu Kyai, si Jambul kaga puasa makan minum senaknya di pangkalan ojek. Banyak anak-anak … BELAJAR