Memupuk Kepercayaan

Menolak, itulah reaksi pertama yang pada umumnya dilakukan oleh seseorang apabila ada orang yang belum dikenalnya … BELAJAR

Jangan Menunda, Bersegeralah!

Maka Allah tetapkan waktu-waktu shalat dengan jadwal terbaiknya. Waktu-waktu sholat itu ditetapkan-Nya sebagai pembatas, agar manusia menata ulang langkah dan mempersiapkan terobosan penting. Banyak kejutan-kejutan yang Allah ciptakan, Ia rahasiakan kejadiannya sehingga manusia mengambil hikmah darinya.

Madrasah Peradaban

Bagaimanakah petunjuk yang lurus itu didapatkan agar perempuan tidak terombang-ambing di antara perang opini tersebut? Jika tidak memperoleh pendidikan yang matang tentang perannya, bagaimana mungkin perempuan tidak akan tergerus oleh zamannya?

Penaklukkan Gerakkan Riddah

Kita ingat, dalam keadaan yang demikian terdzalimi, lelaki milia itu masih mengedepankan rasa cintanya pada ummat yang seharusnya dibinanya, dengan menolak bantuan Jibril yang hendak menindihkan gunung Uhud kepada penduduk thaif yang mendurhakai beliau.