Penaklukkan Gerakkan Riddah

Kita ingat, dalam keadaan yang demikian terdzalimi, lelaki milia itu masih mengedepankan rasa cintanya pada ummat yang seharusnya dibinanya, dengan menolak bantuan Jibril yang hendak menindihkan gunung Uhud kepada penduduk thaif yang mendurhakai beliau.