Pemimpin yang Mendengar

Seorang Arab Badui datang menghadap panglima Qutaibah ibnul Muslim, penakluk wilayah As-Sind (India). Badui itu datang … BELAJAR

Tuan, Kita Sudah Merdeka

Hari ini, Tuan-tuan beramai-ramai menggugat kemerdekaan kita. Dengan puisi-puisi hebat Tuan, dengan rangkaian kata-kata di jejaring … BELAJAR