Wednesday, 26 August 2015 (7:55 am) / Sirah Nabawi

Jalan Rasulullah, Cepat tanpa Tergesa

Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bawah dalam kebiasaannya, Rasulullah itu berjalan dengan cepat namun dia~ez_hellip~ Selengkapnya →

Ketika Kekuasaan di Tangan Kita

Wednesday, 22 July 2015 (6:52 am) / Hikmah, Oase, Sejarah, Sirah Nabawi

Dahulu pada zaman Jahiliyyah, ada dua tugas mulia yang menjadi kebanggaan kaum Quraisy yaitu: Al-Hijabah atau Al-Sidanah dan Al-Siqayah. Al-Hijabah adalah yang bertanggung jawab memegang dan menjaga Ka'bah serta kuncinya. Sedangkan Al-Siqayah bertugas menyediakan minuman untuk para peziarah Ka'bah terutama jamaah haji pada saat itu. Semenjak sebelum Islam, Al- Hijabah~ez_hellip~ Selengkapnya →

Peristiwa Ramadhan: Pasukan Abu Bakar Diutus Selepas Perang Bani Quraizah/Muraisi`

Friday, 3 July 2015 (7:19 am) / Sejarah, Sirah Nabawi

Tanggal : Bulan Ramadhan, Tahun Ke-6 Hijrah Catatan: Pasukan Pasukan di Bawah Pimpinan Abu Bakar al-Siddiq atau Zaid bin Haritsah Pasukan Pasukan ini dikirim menuju ke Lembah Qura yaitu pada bulan Ramadhan tahun keenam Hijrah. Ketika itu suku Fazarah hendak membunuh Nabi Muhammad. Oleh sebab itu Rasulullah mengutus Abu Bakar~ez_hellip~ Selengkapnya →

Peristiwa Ramadhan: Diwajibkan Puasa Ramadhan, Zakat Fitrah dan Beberapa Isu Peperangan

Friday, 3 July 2015 (7:18 am) / Sejarah, Sirah Nabawi

Tanggal : Sya`ban, Tahun Kedua Hijrah Catatan: Pada tahun kedua Hijrah, puasa di bulan Ramadhan dan zakat fitrah diwajibkan. Bahkan nisab zakat-zakat yang lain (selain zakat fitrah) juga dijelaskan. Kewajipan zakat fitrah dan perincian nishab zakat-zakat lain merupakan suatu sumbangan untuk meringankan bebanhidup yang ditanggung oleh sejumlah besar kaum Muhajirin~ez_hellip~ Selengkapnya →

Peristiwa Ramadhan: Rasulullah Beristirahat Sebelum Perang Badar

Friday, 3 July 2015 (7:16 am) / Sejarah, Sirah Nabawi

Tanggal : Malam Jum'at, 17 Ramadhan, tahun kedua Hijrah. Catatan: Pergerekan Pasukan Islam Rasulullah Shallallahu ‚~ez_euro~~ez_tilde~Alaihi wa Sallam. menggerakkan pasukannya.[1] Beliau berjalan di lokasi pertempuran, lalu memberikan isyarat tangan yang berarti ini adalah tempat kematian si fulan esok hari, insyaa Allah. Ini tempat kematian si fulan esok hari, insyaa Allah.[2]~ez_hellip~ Selengkapnya →

Peristiwa Ramadhan: Pasukan Perang Pertama Menjalankan Misi

Friday, 3 July 2015 (7:14 am) / Sejarah, Sirah Nabawi

Tanggal : Bulan Ramadhan, Tahun Pertama Hijrah Catatan: Pasukan (Sariyah) Saiful Bahr. Mereka dikirim pada bulan Ramadhan tahun pertama Hijrah, bertepatan dengan bulan Maret tahun 623 M. Rasulullah Shallallahu ‚~ez_euro~~ez_tilde~Alaihi wa Sallam. melantik Hamzah bin Abdul Muthalib sebagai pemimpin pasukan ini. Beliau mengutusnya dengan membawa 30 askar dari orang Muhajirin.~ez_hellip~ Selengkapnya →

Peristiwa Ramadhan: Isra~ez_rsquo~ Mi~ez_rsquo~raj

Friday, 26 June 2015 (6:38 am) / Sejarah, Sirah Nabawi

Tanggal : Bulan Ramadhan, Tahun ke-12 Nabi Dilantik Menjadi Nabi Catatan: Waktu Terjadinya Isra‚~ez_euro~~ez_trade~ Mi‚~ez_euro~~ez_trade~raj Berkaitan pemastian waktu terjadinya Isra‚~ez_euro~~ez_trade~ Mi‚~ez_euro~~ez_trade~raj, para ulama memiliki pendapat yang berbeda, antaranya: Ada yang mengatakan bahwa peristiwa Isra‚~ez_euro~~ez_trade~ Mi‚~ez_euro~~ez_trade~raj terjadi pada tahun ketika Allah memuliakan Rasulullah Shallallahu ‚~ez_euro~~ez_tilde~Alaihi wa Sallam. dengan kenabian. Pendapat ini~ez_hellip~ Selengkapnya →

Peristiwa Ramadhan: Kematian Abu Thalib dan Khadijah

Thursday, 25 June 2015 (7:51 am) / Sejarah, Sirah Nabawi

Tanggal : Bulan Ramadhan, Tahun Kesepuluh Nabi Dilantik Menjadi Nabi Catatan: Kesakitan yang mendera Abu Thalib makin hari makin parah. Maka, tidak lama selepas itu kematian menjemputnya. Kematiannya terjadi pada bulan Rejab tahun kesepuluh kenabian,[1] tepatnya enam bulan setelah dibebaskan dari pemboikotan.[2] Ada pula yang menyebutkan bahwa dia meninggal pada~ez_hellip~ Selengkapnya →

Peristiwa Ramadhan: Pertama Kali Orang Quraisy Mendengar Al Quran

Friday, 19 June 2015 (8:50 am) / Sejarah, Sirah Nabawi

Tanggal : Bulan Ramadhan, Tahun kelima Nabi Dilantik Menjadi Nabi Catatan: Pada bulan Rajab tahun kelima kenabian, berhijrahlah gelombang Muhajirin pertama dari kalangan sahabat menuju Habsyah. Mereka terdiri dari 12 orang lelaki dan 4 orang wanita. Pemimpin perjalanan mereka ialah Usman bin Affan. Ikut serta juga adalah Sayyidah Ruqayyah, anak~ez_hellip~ Selengkapnya →

Peristiwa Ramadhan: Muhammad Menerima Wahyu Pertama

Thursday, 18 June 2015 (6:55 am) / Sejarah, Sirah Nabawi

Tanggal : Malam ke 21 bulan Ramadhan, 10 Agustus 610M Catatan: Setelah usia beliau genap 40 tahun (yang dianggap sebagai puncak kesempurnaan jiwa manusia dan dikatakan bahwa para nabi diangkat menjadi rasul pada usia ini) mulailah tanda-tanda kenabian melambai dan memancarkan kilaunya kepada beliau dari balik ufuk kehidupan. Tanda itu~ez_hellip~ Selengkapnya →

privacy policy