Peristiwa Ramadhan: Diwajibkan Puasa Ramadhan, Zakat Fitrah dan Beberapa Isu Peperangan

Tanggal : Sya`ban, Tahun Kedua Hijrah

Catatan:

Pada tahun kedua Hijrah, puasa di bulan Ramadhan dan zakat fitrah diwajibkan. Bahkan nisab zakat-zakat yang lain (selain zakat fitrah) juga dijelaskan. Kewajipan zakat fitrah dan perincian nishab zakat-zakat lain merupakan suatu sumbangan untuk meringankan bebanhidup yang ditanggung oleh sejumlah besar kaum Muhajirin yang datang ke Madinah dalam keadaan fakir sehingga tidak mampu mencari rezeki di muka bumi.

Leave a Comment