Peristiwa Ramadhan: Diwajibkan Puasa Ramadhan, Zakat Fitrah dan Beberapa Isu Peperangan

Tanggal : Sya`ban, Tahun Kedua Hijrah

Catatan:

Pada tahun kedua Hijrah, puasa di bulan Ramadhan dan zakat fitrah diwajibkan. Bahkan nisab zakat-zakat yang lain (selain zakat fitrah) juga dijelaskan. Kewajipan zakat fitrah dan perincian nishab zakat-zakat lain merupakan suatu sumbangan untuk meringankan bebanhidup yang ditanggung oleh sejumlah besar kaum Muhajirin yang datang ke Madinah dalam keadaan fakir sehingga tidak mampu mencari rezeki di muka bumi.