Surat Nuh sebagai amalan dalam cara terbebas dari hutang

Surat Nuh sebagai amalan dalam cara terbebas dari hutang