7 Doa di Bulan Ramadhan Makbul yang Harus Kamu Coba

Doa di Bulan Ramadhan – Bulan Ramadhan merupakan bulan dimana diturunkannya Al Qur’an, yang merupakan panduan untuk umat manusia, dan juga sebagai tanda yang jelas untuk bimbingan sertapenilaian antara benar ataupun salah.

doa di bulan ramadhan
anfieldvillage.wordpress.com

“Apabila salah seorang dari kamu yang mencapai bulan itu (bulan ramadhan), maka ia harus berpuasa.” ( Al Baqarah:185 )

Ramadhan merupakan bulan yang ke-9 di dalam kalender Islam, yang mana bulan ramadha adalah bulan yang paling penting dan suci bagi umat Islam. Karena ayat-ayat pertama Al-Qur’an diturunkan pada bulan Ramadhan.

Allah SWT memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk menunaikan puasa dibulan ramadhan seperti yang dinyatakan di dalam hadits, bahwasanya Allah SWT memberikan lebih banyak pahala bagi orang yang ibadah karena rahmat yang ada bulan tersebut.

Para fuqoha pun mengatakan bahwa bulan Ramadhan adalah bulan yang mulia yang dapat membuat seorang Muslim untuk memperoleh pahala lebih banyak lagi dari pada bulan-bulan yang lainnya.

Oleh sebab itu di bulan ramadhan pula, umat Islam mempunyai doa-doa khusus yang tak seperti bulan lain, yang mana doa-doa ini bisa menambah pahala serta kesempurnaan ibadah puasa umat muslim. Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

“3 orang yang tidak tetolak doanya, yaitu orang yang sedang berpuasa saat berbuka, imam yang adil dan doa orang yang terzhalimi.” (HR: At-Tirmidzi).

Berikut ini merupakan 7 Doa di Bulan Ramadhan yang harus dicoba, diantaranya sebagai berikut:

1. Doa yang Dibaca Pada Malam Lailatul Qadar

Diriwayatkan bahwa Aisyah Radhiyallahuanha berkata, “Wahai Rasulullah, doa apa yang sebaiknya aku baca apabila bertepatan dengan malam itu?” Rasulullah bersabda: “Bacalah:

doa di bulan ramadhan
blog.lazada.co.id

Yang Artinya:

Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi ampunan dan juga menyukai orang yang memohon ampunan, maka ampunilah aku.” (HR: At-Tirmidzi).

2. Doa Apabila Berbuka Di Rumah Orang

doa bulan ramadhan
blog.lazada.co.id

Semoga orang-orang yang berpuasa berbuka yang di sisimu dan orang-orang yang baik yang makan makananmu, serta malaikat yang mendoakannya, supaya kamu mendapat rahmat.” (HR: Abu Dawud).

3. Istighfar dan Doa di Waktu Sahur

Allah SWT berfirman, “Dan yang memohon ampunan di waktu sahur.” (QS. Ali Imran:17). “Dan di waktu-waktu sahur (pada akhir malam) mereka memohon ampunan (kepada Allah SWT).” (QS. Adz-Dzariyat:18).

Apabila Nabi SAW mendapati waktu sahur, maka beliau membaca doa:

istighfar dan doa waktu sahur
blog.lazada.co.id

Semoga ada yang memperdengarkan pujian kami kepada Allah SWT atas segala nikmat dan cobaan-Nya yang baik bagi kami. Wahai Rabb kami, dampingilah kami (peliharalah kami) serta berilah karunia kepada kami dengan berlindung kepada Allah dari api Naar.” (HR: Muslim).

4. Doa Orang Yang Berpuasa Apabila Diajak Makan

Doa Orang Yang Berpuasa Apabila Diajak Makan
blog.lazada.co.id

Apabila ada seseorang di antara kamu yang diundang (makan) hendaklah dipenuhi. Apabila puasa, maka hendaklah mendoakan (kepada orang yang mengundang). Apabila tidak puasa, maka hendaklah makan.” (HR. Muslim).

5. Ucapan Orang yang Berpuasa Jika Dicaci Maki

Ucapan Orang Yang Berpuasa Bila Dicaci Maki
blog.lazada.co.id

Sesungguhnya aku sedang berpuasa. Sesungguhnya aku sedang berpuasa.” (HR. Al-Bukhari).

6. Doa Melihat Hilal (Bulan Sabit)

doa melihat hilal
blog.lazada.co.id

Allah Maha Besar. Ya Allah, munculkanlah hilal kepada kami dengan membawa keamanan serta keimanan, keselamatan dan Islam, membawa taufiq kepada apa yang Engkau ridhai, Rabb kami dan Rabb kamu adalah Allah.” (HR: At-Tirmidzi).

7. Doa Tamu Kepada Orang Yang Menghidangkan Makanan / Minuman

doa tamu kepada tuan rumah
blog.lazada.co.id

Ya Allah! Berilah berkah apa yang Engkau rezekikan kepada mereka, ampunilah dan belas kasihanilah mereka.” (HR: Muslim).

doa tamu saat diberi hidangan
blog.lazada.co.id

Ya Allah! Berilah ganti makanan kepada orang yang memberi makan kepadaku dan berilah minuman kepada orang yang memberi minuman kepadaku.” (HR: Muslim).

Demikian tadi penjelasan mengenai Doa di Bulan Ramadhan, semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengamalkannya di Bulan Suci Ramadhan berikutnya.