Kisah Nikah Mut’ah Imam Al Khumaini

Sayyid Husain Al Musawi Al Husaini, seorang penganut Syi’ah yang kemudian beralih ke Ahlus Sunnah, dalam kitab Lillahi Tsumma Lil Tarikh atau yang sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia menjadi Mengapa Saya Keluar dari Syi’ah?:

Ketika Imam Al Khumaini tinggal di Iraq, kami berulang kali menemuinya dan menimba ilmu darinya sehingga hubungan kami dengannya menjadi rapat. Pernah sekali waktu, aku mendapat peluang bepergian bersama beliau setelah beliau mendapat undangan dari kota Tal’afir, sebuah kota yang terletak di barat Mausil yang jauh perjalanannya sekitar satu setengah jam dengan menaiki mobil.

Ia telah mengajakku untuk pergi bersamanya, maka aku pun berbepergian bersamanya. Mereka menyambut dan memuliakan kami selama tempo kami tinggal bersama di salah sebuah keluarga Syiah di sana. Mereka berjanji akan menyampaikan ajaran Syiah di tempat tersebut dan mereka masih menyimpan gambar kenangan bersama kami yang diambil di rumah mereka.

Setelah selesai masa bepergian, kami pulang. Ketika dalam perjalanan pulang ke Baghdad, Imam Al Khumaini ingin beristirahat dari keletihan bepergian, lalu beliau menyuruh kami menuju ke kawasan Al ‘Atifiah yang merupakan tempat tinggal seorang lelaki berasal dari Iran yang dikenali dengan Sayyid Shahib, yang mempunyai hubungan yang rapat dengan beliau.

Sayyid Shahib sangat gembira dengan kedatangan kami. Kami tiba di tempatnya waktu Zhuhur. Beliau menyediakan makan tengah hari yang istimewa kepada kami dan memaklumkan kepada saudara dekatnya tentang kedatangan kami. Mereka hadir dan memenuhi rumah beliau menyambut kedatangan kami dengan penuh penghormatan.

Sayyid Shahib meminta kepada kami supaya bermalam di rumahnya pada malam tersebut. Imam pun bersetuju. Kemudian ketika tiba waktu Isya’ kami disediakan dengan makan malam. Para hadirin yang hadir mencium tangan Imam dan berbincang-bincang dengannya.

Ketika hampir tiba waktu tidur para hadirin bubar kecuali penghuni rumah tersebut. Imam Al Khumaini melihat anak-anak perempuan berumur empat atau lima tahun dan anak-anak tersebut sangat cantik. Imam meminta dari ayahnya Sayyid Shahib untuk bermut’ah dengannya dan ayahnya bersetuju dengan perasaan sangat gembira.

Imam Al Khumaini tidur dan anak-anak tersebut berada dalam dekapannya. Kami mendengar suara tangisan dan teriakan anak-anak tersebut.

Apa yang penting ialah Imam telah melalui malam tersebut. Saat tiba waktu pagi, kami bersama-sama untuk sarapan pagi. Imam telah melihat kepadaku dan mendapati tanda-tanda tidak puas hati yang lahir secara jelas di wajahku: “Bagaimana pada waktu itu beliau sanggup bermut’ah dengan anak-anak perempuan tersebut sedangkan di dalam rumah tersebut terdapat ramai wanita-wanita muda, baligh, berakal yang tidak menjadi halangan kepada beliau untuk bermut’ah dengan salah seorang daripada mereka. Kenapa beliau tidak berbuat demikian?”

Ia berkata kepadaku: “Sayyid Husain, apa pendapat kamu tentang bermut’ah dengan anak-anak perempuan?”

Aku berkata kepadanya: “Kata pemutus adalah kata-kata Anda, perbuatan yang benar adalah perbuatan Anda. dan Anda adalah Imam Mujtahid. Mana mungkin orang seperti ku berpandangan atau berpendapat melainkan apa yang telah Anda lihat dan katakan , -dan seperti diketahui tidak mungkin aku bertentangan dengan Anda-.”

Ia berkata: “Sayyid Husain, sesungguhnya bermut’ah dengan anak-anak tersebut adalah boleh tetapi dengan bercumbu-cumbuan, berciuman dan tafkhiz.  Adapun bersetubuh, dia (anak-anak) masih belum mampu untuk melakukannya.”

Imam Al Khumaini berpendapat boleh bermut’ah walaupun dengan anak-anak yang masih menyusu. Ia berkata: “Tidak mengapa bermut’ah dengan anak-anak yang masih menyusu dengan memeluk dan tafkhiz – meletakkan zakarnya di antara dua pahanya- dan bercumbuan.”

Begitulah kisah mut’ah yang dilakukan oleh pemimpin Syiah modern, Ayatullah Ruhullah Al Khumaini. Baca juga [ Penyelewengan Aqidah Syiah Al Khumaini ]