Mengenal Surat Makkiyyah dan Madaniyyah Berikut Perbedaannya

Perbedaan Makkiyyah dan Madaniyyah

Surat-surat dalam Alquran secara umum bisa dibedakan menjadi surat Makkiyyah dan surat Madaniyyah.

Ada beberapa pendapat mengenai definisi kedua jenis surat atau ayat ini. Ada yang mengatakan bahwa Makkiyyah adalah ayat-ayat yang diturunkan sebelum hijrah. Sementara Makkiyyah adalah ayat- ayat yang diturunkan setelah hijrah.

Ada juga yang mengatakan bahwa Makkiyyah bermakna ayat-ayat atau surat-surat yang diturunkan di Mekkah dan sekitarnya, walaupun setelah hijrah. Sementara surat Madaniyyah adalah surat-surat atau ayat-ayat yang diturunkan di Madinah dan sekitarnya.

Pendapat mana yang paling benar, wallahua’lam.

Ciri-ciri Surat Makkiyyah

Surat makkiyyah bisa ditandai melalui ciri-ciri di bawah ini:

1. Surat Makkiyyah diawali dengan ياايها الناس dan يابني ادم

2. Di dalam suratnya terdapat lafadh كلا

3. Surat Makkiyyah diawali dengan huruf hijaiyyah seperti ن dan ق. Juga seperti Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Ha Mim dll, kecuali surah al-Baqarah dan Ali ‘Imran, sedangkan surah al-Ra’d masih diperselisihkan

4. Dalam surat Makkiyyah terdapat kisah nabi Adam as dan Iblis, kecuali pada surat Al-Baqarah.

5. Dalam surat Makkiyyah terdapat kisah umat terdahulu.

6. Dalam surat Makkiyyah terdapat ayat sujud tilawah.

7. Kebanyak dari ayat-ayat Makkiyyah memberi peringatan keras bagi penduduk Mekkah yang berwatak keras.

Ciri-ciri Surat Madaniyyah

1. Surah Madaniyyah diawali dengan ياايها الذين امن

2. Ayat-ayatnya terdapat perintah-perintah yang fardhu.

3. Di dalam surat Makkiyyah terdapat hukum Had.

4. Menceritakan tentang orang-orang munafik.

5. Banyak mengandung atau memberi peringatan kepada yang Yahudi tentang lemahnya kekuatan mereka.