Semua-Akan-Rusak-Kecuali-Ikhlas-Al-Ghazali

ikhlas dalam beribadah