Percaya Kepada Hari Akhir (Kiamat)

Hari akhir adalah hari kiamat yang pada hari itu Allah Subhanahu wa Ta’ala bangkitkan semua makhluk untuk dihisab dan diberi balasan.

Dinamakan dengan nama itu karena tidak ada lagi hari sesudahnya. Di tempat menetapnya penghuni surga di dalam surga dan penghuni neraka di dalam neraka.

Nama-nama hari akhir yang paling terkenal

Hari kiamat, hari kebangkitan, hari pemisah, hari keluar, hari pembalasan, hari yang kekal, hari hisab, hari yang dijanjikan, hari berkumpul, hari taghabun, hari pertemuan, hari tanaad, hari kerugian, teriakan, bencana besar, al Ghasyiyah, al Waaqi’ah, al Haaqqah, al Qaari’ah.

Percaya Kepada Hari Akhir

Yaitu membenarkan dengan mantap setiap apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala dan rasul-Nya dari apa-apa yang akan terjadi pada hari yang besar tersebut, yaitu kebangkitan, digiring, dihisab (dihitung amal perbuatan), titian, timbangan, surga, neraka, dan selain yang demikian itu dari apa-apa yang berlaku pada hari Kiamat.

Termasuk dengan hal itu apa yang ada sebelum mati berupa tanda-tanda hari kiamat, dan apa-apa yang ada setelah kematian berupa fitnah kubur, siksa dan nikmat kubur.