6 Hal yang Wajib Ditakuti Seorang Muslim

Menurut Dzun Nurrain `Utsman bin `Affan seorang Muslim yang Mu’min wajib memiliki ketakutan (khauf) terhadap beberapa hal.

Beliau mengatakan, “Bagi orang Mu’min ada enam macam dalam hal takut yang membayang-bayangi dirinya.”

Pertama, takut jika Allah Subhanahu wa Ta’ala mencabut iman dari dirinya.

Kedua, takut kepada malaikat pencatat kalau-kalau mereka mencatat segala sesuatu kejelekan yang memalukannya pada hari kiamat.

Ketiga, takut tipu daya syetan yang akan membatalkan (merusak) amal-amalnya.

Keempat, takut kepada malaikat maut yang akan merenggut nyawanya secara mendadak dalam keadaan dirinya lalai.

Kelima, takut kepada dunia yang dapat memperdaya dan menyibukkan dirinya sehingga akhirnya melalaikan akhirat.

Keenam, takut kepada anak istri dan keluarga yang menyebabkan dirinya sibuk mengurusi mereka dan melupakan dzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala.