Biografi Syaikh DR. Abdul Karim Zaidan

Prof. DR. Abdul Karim Zaidan Bahij Al ‘Ani lahir di Baghdad, Iraq, pada tahun 1917 M. Beliau mulai belajar membaca Al Quran di kantor Ta’limul Qur’an Al Ahliyah, dan menyelesaikan studi pendahuluannya di kota Baghdad.

Syaikh Abdul Karim Zaidan di masaremaja dikenali sebagai pemuda yang rajin bangun beribadah di waktu malam.

Sekolah dasarnya diselesaikan dengan mengundang guru ke rumahnya. Beliau lulus dengan cara seperti itu dan melanjutkan ke Fakultas Hukum Universitas Baghdad. Setelah lulus, beliau diangkat menjadi direktur kantor Najibiyah Agama.

Beliau kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Syariah Universitas Kairo untuk mendapatkan gelar master dan doktoralnya. Beliau lulus program doktoralnya dengan nilai sangat memuaskan.

Beliau antara alim mujtahid yang mewaqafkan seluruh hidupnya bukan sahaja untuk ilmu bahkan jihad di jalan Allah.

Pada tahun 50-an, beliau berkenalan dengan dakwah Ikhwanul Muslimin Iraq memalui pemimpinnya saat itu Muhammad Mahmud Sawaf. DR Abdul Karim Zaidan berkarya dengan menjadi penulis di beberapa penerbitan dakwah Ikhwanul Muslimin Iraq.

Pada tahun 1958, beliau memasuki jabatan dewan pimpinan Ikhwanul Muslimin Iraq dan tahun 1960 resmi diangkat menjadi Muraqib ‘Amm Ikhwanul Muslimin.

Semasa Iraq di bawah penguasaan Saddam Hussein, Syeikh Zaidan adalah di antara sebagian pimpinan utama Ikhwanul Muslimin yang amat ditakutioleh musuh. Beliau telah ditangkap dan disiksa belasan tahun dalam penjara Iraq. Diceritakan bahwa semua tahanan yang ditahan bersama beliau mati dibunuh kecuali beliau karena Saddam Hussein tidak mengizinkannya. Ini karena Saddam dikatakan pernah berguru pada beliau.

Selepas dibebaskan Syeikh Abdul Karim mendapat pelindungan di Shana’a,Yaman dari pimpinan Ahli Sunnah wal Jamaah di sana. Beliau menjadi tenaga pengajar di Universiti al-Iman, universiti waqaf yang menjadi  ladang melahirkan ribuan ulama serta pejuang Islam seluruh dunia. Ramai ulama besar Ahli Sunnah yang menjadi buruan musuh Islam mendapat perlindungan di sini antaranya almarhum Syeikh Ali Juraisyah.

Syeikh Abdul Karim Zaidan juga sangat terkesan dengan pemikiran Syeikhul Islam Ibnu Taimiyyah. Antara kitab yang banyak memberi kesan kepada beliau adalah “Aqidah Wasithiyah Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah”, sehingga Syeikh Zaidan pernah menulis dalam kitabnya Abdul Karim beraqidah Salafi dan bermazhab Hanafi kerana terkesan dengan penulisan Ibn Taimiyyah.

Beliau juga menulis kitab ringkasan “Aqidah Thahawiyyah” dan dijadikan manhaj usrah gerakan Ikhwan Muslimin di Iraq serta Kuwait. Oleh karena itu anggota Ikhwan di Iraq dan Kuwait bermanhaj Salafi dalam aqidah.

Posisi dan jabatan yang pernah dijabatnya di antaranya adalah dosen hukum dan dekan Fakultas Hukum Universitas Baghdad Iraq, kepala Departemen Agama Islam Fakultas Seni Universitas Baghdad. Sejak 1992 beliau menjadi guru besar hukum Islam untuk program Master dan Doktoral di Universitas Shana’a Yaman. Juga bekerja sebagai guru besar di Universitas Al Iman Yaman yang didirikan DR Abdul Majid Az Zindani.

Beliau juga menjadi  anggota dari berbagai akademi ilmiah Islam dan anggota dewan para ilmuwan Universitas Islam sejak tahun tujuh puluhan. Selain itu juga menjadi anggota Dewan Fiqih Liga Muslim Dunia dan Dewan Fiqih Universitas Shana’a. Beliau juga pernah menjadi Dewan Pengawas Universitas Islam Madinah.

Karakteristik yang paling penting dari pemikiran DR Abdul Karim Zaidan adalah kemampuan spesialis seorang ilmuwan, kebenaran, dan hukum Islam, namun memiliki fleksibilitas saat berurusan dengan pihak lain, sebagaimana yang  telah ditunjukkannya dalam berbagai konferensi dan seminar hukum Islam.

Beliau memperoleh penghargaan Raja Faishal atas kitabnya yang berjudul Al Mufashal fi Ahkamul Mar’ah wa Baitul Muslim.

Selain itu karya-karyanya yang lain adalah Al Fard wad Daulah fi Syari’ah Islamiyah, Wa Ahkamu Damiyin wal Musta’minin fi Darul Islam, Buhuts Fiqhiyah Mu’ashirah, Al Wajiz fi Ushul Fiqih, Mawajiz Ad Dayan fil Quran, Al Mustafad min Qishashil Quran lid Da’wah wad Du’at, Al Iman bil Qadha’ wal Qadar, Ushulud Da’wah, Al Luqathah wa Ahkamuha fisy Syariah, Majmu’at Buhuts Fiqihiyah, Al Qishash wa Diyat fi Syari’ah Islamiyah, AL Madkhal lid Durusah Syari’ah Islamiyah, Al Wajiz fi Syarah Qawaidul Fiqhiyah, Nazharat fi Syari’ah Islamiyah Muqaranah bil Qawanin Al Wadh’iyah, Nizhamul Qadha fi Syari’ah Islamiyah, dan berbagai karya ilmiyah lainnya.

Syeikh Zaidan antara ulama yang sangat tawadhu’. Beliau sama sekali tidak mengizinkan tangannya dicium atau bertanya mengenai umurnya atau cara beliau menuntut ilmu, karena baginya itu semua tiada memberikan manfaat baginya.

Menurut mereka yang pernah menuntut darinya dan orang yang dekat dengan beliau, pengajian terakhir beliau yang beliau sampaikan seminggu sebelum meninggal dunia yaitu berbicara berkaitan jihad dan politik. Sebelum kemudian beliau mengadu sakit tengkuk lantas dimasukkan ke RS Sains Teknologi Yaman sebelum menghempuskan nafas terakhir sejam sebelum menjelang waktu Asar 27 Januari 2014.

Begitu banyak jasa beliau dalam dunia Islam tidak mampu dicatatkan semuanya di sini, hari ini Allah menjemput beliau pergi meninggalkan kita buat selama lamanya. Dunia Islam bersedih namun hanya jasad Syeikh meninggalkan kita tetapi segala ilmu beliau masih ditinggalkan untuk diamalkan dan diperjuangkan.

Jenazah beliau akan disembahyangkan di Masjid Universitas Al Iman oleh ribuan ulama, penuntut ilmu, dan pencintanya sebelum dibawa pulang ke kampung halaman beliau di Baghdad, Iraq untuk dikebumikan.

Nasihat Bagi Para Da’i

DR Abdul Karim Zaidan memberi nasihat kepada para pemuda-pemudi Islam. Katanya, “Nasihat saya kepada golongan pemuda dan pemudi Islam, supaya bertakwa kepada Allah. Karena Allah memerintahkan Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Salam supaya bertakwa kepadaNya. Syarat-syarat bertakwa kepada Allah ialah melaksanakan perintah-perintahNya dan berhenti daripada melakukan segala laranganNya.”

“Kamu mesti mempelajari ilmu agama dengan ikhlas kepada Allah Ta’ala dan bertujuan untuk beribadat kepadaNya. Untuk mendapatkan keridhaan Allah Ta’ala. Firman Allah, “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus dan supaya mereka mendirikan solat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus.” (Surah al-Bayyinah: 5).”

Beliau juga mendoakan kesejahteraan orang-orang yang memperjuangkan agama Allah, “Kita memohon agar Allah mempertahankan orang-orang yang beriman, semoga Allah mempertahankan dan memelihara kamu, semoga Allah membalas kembali perbuatan orang-orang yang melakukan kejahatan. Allah Maha Berkuasa mengatasi mereka. Semoga Allah menerima daripada kamu sebaik-baik amalan. Sesungguhnya Dialah Tuhan yang Maha Pengampun ”

Sesungguhnya bagi Dr. Abdul Karim Zaidan sendiri, beliau sangat arif dan telah menempuh banyak pengalaman pahit dan manis dalam memperjuangkan Islam.

Maka itu bagi para pejuang Islam, beliau sangat menekankan kedua pesan ini dalam mengarungi perjuangan. Yaitu hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala dan mengikhlaskan diri dalam segala amalan kita.

Allah Subhanahu wa Ta’ala akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang bertakwa dan hanya menerima amalan-amalan yang dilakukan dengan ikhlas. Dengan ini, kita akan dapat menghadapi segala cobaan dan halangan dengan penuh kesabaran.