Makna dan Keutamaan Dzikir Hasbunallah Wanikmal Wakil

Dzikir hasbunallah wanikmal wakil adalah sebuah dzikir pendek, namun di dalam dzikir ini terdapat kandungan makna yang luar biasa. Di dunia ini, manusia acapkali merasakan suka dan juga duka yang silih berganti. Walaupun sudah dijelaskan di dalam Al-Quran bahwasanya manusia itu akan diuji dengan rasa gelisah, tetapi orang yang beriman akan tetap mempercayai jikalau Allah Swt akan selalu bersama mereka sehingga rasa kegalauan dan kegelisahan dapat diatasi.

Kepasrahan mereka dalam menerima takdir dari Allah Swt, membuat jiwa mereka lebih sabar dan juga tentram saat menghadapi cobaan hidup yang begitu keras.

Sedangkan bacaan dzikir hasbunallah wanikmal wakil merupakan dzikir pilihan yang bisa diamalkan oleh seluruh umat Muslim. Hati yang dekat dengan Tuhannya, mempunyai rasa yang begitu peka kepada keadaan sekitarnya, sehingga bisa terhindar dari setiap kejahatan yang mungkin saja bisa dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya.

Allah Ta’ala telah menceritakan tentang Rasulullah beserta sahabatnya dalam firman-Nya yaitu,

ali imron 173
sayahafiz.com

Artinya :

“(Yaitu) orang-orang (yang mentaati Allah dan Rasul) yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, “Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka”, maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab“. (Ali Imron: 173)

Selain itu sahabat Rasulullah SAW, Ibnu ‘Abbas r.a berkata bahwa “hasbunallah wa ni’mal wakiil” merupakan perkataan Nabi ‘Ibrahim ‘alaihis salaam pada saat beliau akan dilempar ke api.

Dan juga Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam mengatakan kalimat tersebut dalam hadist yang berbunyi,

“Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka,” maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab, “Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung”. (HR. Bukhari no. 4563)

Kedahsyatan Dzikir Hasbunallah Wanikmal Wakil

hasbunallah wa nikmal wakil
ebay.co.uk

Di dalam sejarah telah dikatakan bahwa dzikir hasbunallah wanikmal wakil merupakan salah satu bacaan dzikir yang diamalkan oleh para nabi dan juga orang-orang saleh. Baik disaat mereka menghadapi cobaan yang besar ataupun juga fitnah yang sangat berat sekalipun.

Kekuatannya dzikir ini melebihi kekuatan apa pun yang ada di dunia ini, dan juga dapat menegaskan semangat ketahuidan pada diri setiap orang yang mengamalkannya secara konsisten. Yaitu bahwa hanya terhadap Allah sajalah tempat untuk kita berserah diri, dan juga pengakuan bahwasanya semua makhluk ciptaan Allah adalah lemah atau juga tidak abadi.

Bacaan dzikir diatas merupakan untaian ayat Al-Quran yang mempunyai makna yang terkandung di dalamnya. Dengan mempelajari makna yang terkandung, maka kita menjadi tahu arti, makna, hikmah, serta keutamaan dan kelebihannya yang dimana bisa sebagai sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dan juga meminta perlindungan kepada-Nya.

Berikut ini merupakan beberapa kedahsyatan dan keutamaan untuk kita jika dzikir hasbunallah wanikmal wakil ini menjadi salah satu amalan rutin kita setiap harinya. Diantaranya yaitu :

Bentuk Tawakal dan Keikhlasan Kita Kepada Allah

ikhlas dalam beribadah
wallpaperislami.com

Dengan membaca dzikir tersebut bisa menjadikan hal itu salah satu bentuk ketaqwaan kita terhadap Allah SWT. Bentuk dan rasa tawakal kita kepada Allah yaitu dengan bentuk kita sepenuhnya mendekatkan diri kepada Allah.

Dengan dzikir ini, kita menyerahkan setiap jiwa dan raga kita kepada Allah, baik itu menyerahkan segala urusan dan masalah kita kepada Allah Ta’ala karena Allah merupakan sebaik-baiknya wakil. Jadi kita harus bisa tawakal dan ikhlas menyerahkan setiap urusan yang telah kita usahakan kepada Allah Swt.

Bentuk Rasa Syukur dan Sabar dalam Menjalani Kehidupan

arisanditaa.blogspot.com

Disaat kita dihimpit berbagai masalah kehidupan dunia yang sangat menyesakkan, diliputi duka dan derita, juga masalah yang berkecamuk,di dalam hidup. Maka kita hendaknya berdzikir dengan “hasbunallah wanikmal wakil nikmal maula wanikman nasir”.

Selain itu juga dzikir ini adalah wujud ketergantungan kita sebagai manusia kepada Allah Swt, bentuk permohonan tolong secara langsung kita kepada Allah, dan juga bentuk tawakal kita yang mengembalikan setiap urusan dunia dan akhirat kepada-Nya.

Makna Secara Tersirat terhadap Keesaan Allah

nashrelmabasmaeil.files.wordpress.com

Makna yang terkandung di lafadz hasbunallah wanikmal wakil sebenarnya secara implisit atau tersirat membenarkan tentang ke-esaan Allah sebagai satu-satunya dzat, Tuhan yang layak kita untuk bersera diri dari segala urusan, meminta setiap pertolongan, serta memohon setiap perlindungan.

Kita haram hukumnya jika menyerahkan setiap masalah, meminta pertolongan dan juga memohon perlindungan kepada selain Allah, karena Allah merupakan sebaik-baiknya dzat yang layak kita sembah dan minta pertolongan.

Itulah sekelumit tentang kedahsyatan dzikir hasbunallah wanikmal wakil yang mempunyai arti dan juga makna yang sangat mendalam atas kedekatan serta rasa tawakal kita terhadap Allah yang menjadi Tuhan Sang Pencipta kita yang Maha Kuasa.