Pengertian Puasa

Menurut bahasa, puasa ialah, “Menahan diri daripada melakukan sesuatu, baik percakapan ataupun makanan.” Pengertian puasa daripada … BELAJAR